You are here

Zoom住童你講故事

 

雖然面對疫情,但亦無阻我們與一班充滿童真的小朋友zoom 住童你講故事。

我們進行了6節別開生面的網網上講故事活動,即使未能親身面對面進行互動,但亦無減小朋友的可愛及投入參與,大家在鏡頭前嘻嘻哈哈的一齊玩遊戲聽故事,玩得好開心!

2021年1-3月份都繼續有「Zoom住童你講故事」,有興趣的小朋友記得報名參加!