You are here

和諧廚房 - 「煮」出滿 FUN 愛比賽結果

和諧廚房 - 「煮」出滿 FUN 愛比賽 最終結果

冠軍:Hailey Yuen Dora Chan -莓莓哈密瓜涼麵船

亞軍:Marcus Chow Sam Chow_三色抗疫寶盒

季軍: Horace Lo Ching Li_雨天兔子便當

公眾投票最喜愛的菜式

Wu Yan Hi & Siu Wing Man - 彩虹腐皮船 (票數:65)

Leah Li Paula Poon_淮山雞蓉釀彩椒鴛鴦配 (票數:61)

Horace Lo Ching Li_雨天兔子便當 (票數:45)

 

希望大家繼續親子入廚,凝聚親情,增加幸福感,藉著美食,向家人傳遞滿滿的關懷!!!!